Glokom Riskleri Nelerdir ?

– Glokom Riskleri Nelerdir ?

Kimler glokom riski taşır?

Öncelikle herkesin bu (Glokom Hastalığı) hastalık yönünden dikkatli olması ve düzenli kontrolden geçmesi gerekir. Fakat bazı kişiler normal topluma göre daha yüksek risk altındadırlar:

  • 45 yaşını geçenler,
  • Akrabalarında glokom bulunanlar,
  • GİB anormal şekilde yüksek seyredenler,
  • Şeker hastalığı,
  • Yüksek miyopi,
  • Uzun süreli kortizon kullanımı,
  • Göz yaralanması,
  • Yüksek kan basıncı,
  • Şiddetli kansızlık ve şok geçirilmiş olması.

Glokom nasıl tedavi edilir?

Glokom tedavisindeki amaç hastalığın iyileştirilmesi değildir. Çünki öyle bir tedavi yoktur. Amaç GİB’nın kontrol altına alınarak görme kaybının engellenmesidir. Bu amaçla göz damlaları, haplar, lazer cerrahisi, ameliyatlar veya bunların birkaçı birarada uygulanabilir:

Göz damlaları:

GİB’nın kontrol altına alınabilmesi için damlaların doktorun önerdiği şekilde düzenli olarak kullanılması gerekir. İlacın gözdeki etkisini artırmak için uygulama sonrası bir süre gözleri kapamak iyi olur. Tüm göz damlaları içerdiği koruyucu maddeler nedeniyle gözde yanma ve batma hissi yapabilir, fakat bu hisler kısa sürer.
Haplar:
Bazen damlalar GİB’nı kontrol altına almaya yeterli olmayabilir. O zaman haplar eklenir. Damlalardan daha fazla yan etkiye sahip olan bu haplar da aköz üretimini azaltarak etkili olurlar.” İlaç kullanımında önemli bir prensip olarak doktorlarınıza mutlaka bütün kullandığınız ilaçları ve sizde meydana getirdiği yan etkileri söylemeniz gerekir.

Lazer cerrahisi:

İlaçlarla yeterli sonuç alınamadığında, ilaçlara uyum sağlanamadığında veya üstesinden gelinemeyen yan etkiler görüldüğünde cerrahiye müracaat edilir. Lazer cerrahisi normal cerrahiye geçmeden önce bir ara basamak oluşturur. En sık yapılan uygulama trabeküloplastidir. Bu girişim 15-20 dakika sürer, acısızdır ve ameliyathane şartları olmaksızın yapılabilir. Lazer, göze delik açmaz. Drenaj kanallarını gererek etki sağlar. Lazer cerrahisi sonrası GİB, bir-iki haftada düşeceği için ilaçlara devam edilebilir. Hatta erken dönemde yükselme olabileceği için kontrole çağrılırsınız. İkinci bir uygulama şekli iridotomidir. Bu girişimle açı kapanması glokomu olan kişilerde irise bir delik açılarak göz sıvısının çıkışı kolaylaştırılır.

Normal cerrahi:

En yaygın yapılan ameliyat trabekülektomidir. Trabeküler ağın bir kısmı çıkarılır. Böylece aközün dışa akımı kolaylaştırılmış olur. Bu girişim gözler damla ile uyuşturularak yapılabilir. Ameliyat sonrası görme eski haline birkaç haftada döner, ama ameliyat öncesi kaybedilen görme kazanılmaz. Ayrıca hastaların bir kısmında katarakt gelişebilir. Gerek lazer, gerekse normal cerrahi sonrası bazı hastalarda yine ilaç kullanımına devam etmek gerekebilir. Sonuç Glokom tedavisi, hasta ve doktordan oluşan ikili bir takımla yapılır. Göz doktoru glokom tedavisi‘ni planlar, fakat ilaçları düzenli olarak kullanmak hastanın sorumluluğundadır. Doktorunuza danışmadan asla ilaçlarınızı kesmeyin ya da değiştirmeyin. Gözünüzün sık sık muayene ve testlerden geçirilmesi ile meydana gelebilecek olan değişiklikler yakalanır.